Oppdatert usikkerhetshåndbok for fiskale gassmålestasjoner

Oppdatert usikkerhetshåndbok for fiskale gassmålestasjoner

Innhold

  1. Innledning
  2. Tidligere håndbøker innen gassmåling
  3. Identifiserte behov for oppgradering
  4. Nytt prosjekt
    • Programfilosofi og –plattform
    • Nye funksjonaliteter
    • Demonstrasjon av nytt verktøy