Fiskeletende Autonome Overflatefarkoster (Autonomous surface vehicles for fish detection)

Fiskerinæringen bruker årlig store ressurser på fiskeleting, både for å finne ut hvor et innsig slår til og for å finne gode og riktige fangster på feltene. Autonome overflatefarkoster med et lavt energiforbruk har et stort potensial i leting og overvåkning for fiskerinæringen, og vil kunne gi pålitelig sanntids beslutningsstøtte før fangst. Teknologiutviklingen har nådd et punkt hvor denne typen overflatefarkoster er utprøvd og kommersielt tilgjengelig.

Autonomous surface vehicles for fish detection / Fiskeletende Autonome Overflatefarkoster

«Fiskeletende» autonome overflatefarkoster vil kunne overvåke fiskefelt og detektere innsig av fisk ved hjelp av akustikk (ekkolodd), og automatisk sende informasjon basert på målingene til land og/eller fartøy, som rederiene kan bruke for å ta beslutninger. Dette vil potensielt kutte letekostnader og øke inntjening ved bedre fangster.

Hovedmålet med det FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond) finansierte pilotprosjektet er å demonstrere og skaffe erfaring med ekkolodd på “long endurance" autonome overflatefarkoster for pelagisk fiskeleting.

I prosjektet benytter vi en seilbøye (kommersielt tilgjengelig fra Offshore Sensing) utstyrt med ekkolodd fra Kongsberg Maritime/Simrad og spesiallaget programvare av CMR for å styre ekkolodd, prosessere data ombord og sende informasjon til land eller andre fartøy via Irdium.

Felttester  i Troms Januar 2016.

Omtale i FiskeribladetFiskaren:

Details

 • Period

  2016

 • Client

  Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond

 • Country

  Norge

 • Download files

  Click to download