Fasiliteter

Flerfase strømningsrigg

Vi har en lukket strømningsrigg som kan brukes for forskning og utvikling, samt verifikasjon og som tredjeparts-test. Riggen har både 3" og 6" strømningssløyfer, en 32 m2 separasjonstank, sentrifugalpumper og referanseinstrumentering for bestemmelse av fasefraksjoner, strømningsrater, trykk og temperatur.

3-fase strømmen består av nitrogengass, diesel og saltvann med ønsket salinitet.


Mer info »

Gass strømningsrigg

Vi har en gass strømningsrigg som kan brukes for forskning og utvikling, samt verifikasjon og test. Gass-sløyfen har en diameter på 4" og kan kjøres med en rate på opp til 450 m³/time med et trykk på 30 bara. I tillegg til trykk- og temperatursensorer har strømningsriggen en ultralyd clamp-on strømningsmåler som referansemåleutstyr. Strømningsriggen kan også kjøres med våtgass via vanninjeksjon.


Mer info »