Search in Computing
News
07. 07. 2014
Vår forskning på 3D ultralyd visualisering gir operasjoner som belaster kroppen mindre.

14. 02. 2014
Skriver idéer for 38 MNOK på post-it lapper.

03. 02. 2014
CMR Computing tok pris for beste posterpresentasjon.