Search in Computing
News
14. 02. 2014
Skriver idéer for 38 MNOK på post-it lapper.

03. 02. 2014
CMR Computing tok pris for beste posterpresentasjon.

10. 12. 2013
CMRs teknologi testes av forskere for å øke skjellproduksjon i Frankrike.